Voorstel wijzigingen statuten

De huidige statuten zijn te vinden onder het kopje ‘Geschiedenis’. Deze dateren van 30 mei 1983. Het bestuur heeft tijdens de ledenvergadering van 27 februari 2017 bekend gemaakt dat zij de statuten willen herzien. In onderstaand document staan alle voorgestelde wijzigingen op een rij.

Voorstel wijzigingen statuten: Voorstel-wijzigingen-statuten-5-2-2018.pdf

Op de algemene buurten- en ledenvergadering van 5 februari a.s. wordt dit voorstel met de aanwezigen besproken.