Buurten en ledenvergadering 5 februari 2018

Van 13 tot en met 16 september 2018 is het weer dorpsfeest in Garyp!
De voorbereidingen zijn in volle gang. De bands zijn geboekt, het thema is vastgelegd en het programma is bekend. Op 5 februari 2018 is het daarom hoog tijd om jullie als leden en buurten bij te praten.

Daarnaast hebben we dan het voorstel voor de nieuwe statuten klaar. Deze zijn samen met de agenda uiterlijk 22 januari 2018 op deze website te vinden. Graag horen we in de vergadering jullie op- en aanmerkingen op deze wijzigingen.

Graag tot ziens op maandag 5 februari 2018 om 20:00 uur in it Geahûs.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Oranjeverenging,