jaarlijkse leden-/buurtenvergadering

Hallo Garipers,

Zoals ieder jaar nodigen wij u ook dit jaar uit voor de

jaarlijkse leden-/buurten vergadering

Datum     maandag 27februari 2017

plaats     itGea Hûs

Tijd        20:00 uur

Agenda:

1.    Opening

2.    Notulen leden-/buurten vergadering 2016

3.    Mededelingen en ingekomen stukken: – statuten

4.    Financieel verslag 2016 en begroting 2017

5.    Verslag van de kascommissie

6.    Jaarverslag 2016

7.    Wisseling en toetreding bestuur:

– Anne Nijhuis neemt voorzitterschap over van Jan Gerrit Kloosterman

– Martinus Haarsma

– Momenteel zijn er 2vacatures nog niet ingevuld.

 

pauze

8.     Dorpsfeest 2016

9.     Koningsdag 2017

10.   Rondvraag

11.   Sluiting